Styret

Styret i Evje Pistolklubb for 2016

Verv Navn Tlf.
Leder: Raymond Auestad 469 61 704
Nestleder: Ola Bjorland 413 23 479
Sekretær: Tore Njå 906 09 883
Kasserer: Roar J. Lislevand
Materialforvalter: Hugo Kjetså
Materialforvalter: Olaf Åvitsland
Webansvarlig: Tor Andre Opås
Vara: Einar Bjorland
GrasrotAndelen
Legg oss gjerne til under grasrotandelen ved å følge denne linken:
www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
Søk eventuellt opp Evje pistolklubb, eller bruk vårt Org. nr. 998047889
inrx
Evje Pistolklubb
Postboks 244
4734 EVJE
Kontonr: 2901 30 18276