Skytter REK BRO SØL GY1 BR2 SØ3 GY4 GY5 GY6 GY7 GYS
Arnt Ellef Bjorland 2016/204p 2016/204p
Bjarne Chr. Nilsen 2016/249p
Hugo Kjetså 2015/278p 2016/286p 2017/292p 2018/282p
2019/291p
2020/278p
2021/290p
John Tellef Håbesland 2016/271
Karl A. Åvitsland 2015/274p
Jørgen Lauvsland 2017/264p
Ola Bjorland 2016/234p 2017/257p 2018/266p 2020/269p
Olaf Åvitsland 2015/281p 2016/288p 2017/285p 2018/292p
2019/289p
2020/281p
2021/294p
Roar Lislevand 2015/280p 2016/279p 2017/273p 2018/286p
2019/287p
2020/287p
2021/278p
Runar Lunden 2017/244p 2018/249p
Thomas Tveiten 2017/221p
Thor Gunstein Landsverk 2021/260p
Tor A. Opås 2015/259p 2016/245p 2017/257p 2018/267p
2019/271p
2020/264p
2021/261p
Tore Njå 2015/231p
Rekruttmerke REK: Rekruttmerke oppnås etter å ha klart kravet til rekruttmerke. Merket kan opp nås kun en gang. Som rekrutter regnes utøvere som inneværende år fyller 16 år eller mindre.
Bronsemerke BRO: Bronsemerke oppnås etter å ha klart kravet til bronsemerke.
Sølvmerke SØL: Sølvmerke oppnås etter å ha klart kravet til sølvmerke.
Gylt merke GY1: Gylt merke oppnås etter å ha klart kravet til gylt merke.
Bronsemedalje BR2: Bronsemedalje oppnås etter å ha klart kravet til bronsemedalje.
Sølvmedalje SØ3: Sølvmedalje oppnås etter å ha klart kravet til sølvmedalje.
Gylt medalje GY4: Gylt medalje oppnås etter å ha klart kravet til gylt medalje.
Bronse emaljestjerne GY5: Bronse emaljestjerne oppnås etter å ha klart kravet til gylt medalje i tre forskjellige år etter gylt medalje.
Sølv emaljestjerne GY6: Sølv emaljestjerne oppnås etter å ha klart kravet til gylt medalje i tre forskjellige år etter emaljestjerne i bronse.
Gylt emaljestjerne GY7: Gylt emaljestjerne oppnås etter å ha klart kravet til gylt medalje i tre forskjellige år etter emaljestjerne i sølv.
Statuett GYS: Statuett oppnås etter å ha klart kravet til gylt medalje første år etter gylt emaljestjerne.
For å oppnå merker er det kun resultater som teller.
Det er ikke krav om at bronsemerke skal være oppnådd før det kan skytes om sølvmerket,
og ikke krav om at sølvmerke må være oppnådd før det kan skytes om gylt merke.
Kravet til gylt merke må være oppnådd før det kan skytes om bronsemedalje påfølgende år.
Deretter må sølvmedalje oppnås før det kan skytes om gylt medalje.
Skytter REK BRO SØL GY1 BR2 SØ3 GY4 GY5 GY6 GY7 GYS
Bjarne Chr. Nilsen 2016/185p
Hugo Kjetså 2015/247p 2016/250p 2017/263p 2018/274p
2019/282p
2020/287p
2021/275p
John Tellef Håbesland 2016/220p
Karl A. Åvitsland 2015/248p
Jørgen Lauvsland 2017/215p
Ola Bjorland 2017/215p
Olaf Åvitsland 2015/261p 2016/239p 2017/276p 2018/278p
2019/284p
2020/267p
2021/277p
Roar Lislevand 2015/251p 2016/250p 2017/256p 2018/257p
2019/255p
2020/254p
2021/244p
Tor A. Opås 2015/190p 2017/238p 2018/227p
Bronsemerke BRO: Bronsemerke oppnås etter å ha klart kravet til bronsemerke.
Sølvmerke SØL: Sølvmerke oppnås etter å ha klart kravet til sølvmerke.
Gylt merke GY1: Gylt merke oppnås etter å ha klart kravet til gylt merke.
Bronsemedalje BR2: Bronsemedalje oppnås etter å ha klart kravet til bronsemedalje.
Sølvmedalje SØ3: Sølvmedalje oppnås etter å ha klart kravet til sølvmedalje.
Gylt medalje GY4: Gylt medalje oppnås etter å ha klart kravet til gylt medalje.
Bronse emaljestjerne GY5: Bronse emaljestjerne oppnås etter å ha klart kravet til gylt medalje i tre forskjellige år etter gylt medalje.
Sølv emaljestjerne GY6: Sølv emaljestjerne oppnås etter å ha klart kravet til gylt medalje i tre forskjellige år etter emaljestjerne i bronse.
Gylt emaljestjerne GY7: Gylt emaljestjerne oppnås etter å ha klart kravet til gylt medalje i tre forskjellige år etter emaljestjerne i sølv.
Statuett GYS: Statuett oppnås etter å ha klart kravet til gylt medalje første år etter gylt emaljestjerne.
For å oppnå merker er det kun resultater som teller.
Det er ikke krav om at bronsemerke skal være oppnådd før det kan skytes om sølvmerket,
og ikke krav om at sølvmerke må være oppnådd før det kan skytes om gylt merke.
Kravet til gylt merke må være oppnådd før det kan skytes om bronsemedalje påfølgende år.
Deretter må sølvmedalje oppnås før det kan skytes om gylt medalje.

NAIS-programmet (Nordisk Avdeling av Internasjonalt Skytterforbund)

Programmet kan skytes i to klasser, fin og grov.

Finkaliber er i NAIS definert som kaliber .22 – .32.
Grovkaliber er i NAIS definert som .38 – .45.

Programmet består av 30 skudd, som skytes i 6 serier a 5 skudd. Alle serier skytes mot den internasjonale duellskiven, og det skytes på 25 meters hold.

Det skal skytes med en hånd.

Seriene er som følger:

  • 2 serier på 150 sekunder
  • 2 serier duell
  • 1 serie på 20 sekunder
  • 1 serie på 10 sekunder
Duellskive
Silhuettskiven er 50 cm i diameter og er delt inn i 6 poengsoner fra 5 til 10.

Historikk

NAIS står for Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion. Norske skyttere deltok i internasjonale konkurranser fra 1889. I 1920 ble det bestemt at skyttere i olympiske leker skulle representere nasjonale forbund tilsluttet Den Internasjonale Skytterunion. DFS som inntil da hadde tatt hånd om utenlands representasjonen, ønsket ikke å søke slikt medlemskap, og NAIS ble derfor dannet 5. mai 1923.
NAIS-medaljen – Norsk Avdeling av den Internasjonale Skytterunions armégeværmedalje – ble innstiftet i 1939.

Det var Ove Gude som i sin tid laget programmet for NAIS. Det var også han som i alle år frem til sin bortgang hadde ansvar for og ledet denne skytingen. I 1990 ble reglene for skytingen betydelig forenklet, samtidig som poengkravene ble noe skjerpet pga. bedre presisjonsvåpen.
Etter ønske fra fagkomité Lerdue, Pistol og Viltmål ble NAIS-programmet også utvidet til å gjelde disse våpengrener fra 1.1.1994.

Reglement

1. Arrangører
Skyting om NAIS-medaljen kan arrangeres av avdelinger i Forsvaret, Det frivillige Skyttervesen og alle klubber/lag tilsluttet Norges Skytterforbund som har vedkommende skyttergren på sitt program. Samme skytter kan skyte flere program parallelt.

2. Program
Pistol 25 m (Fin og Grov)
5 stk. prøveskudd 150 sek.
2 serier á 5 skudd 150 sek.
2 duellserier á 5 skudd
1 serie á 5 skudd 20 sek.
1 serie á 5 skudd 10 sek.

10 m luftpistol
Alle klasser 30 skudd
Skytetid: 45 min, inklusive fritt antall prøveskudd.

3. Avstand/Skiver
Pistol
25 m (Fin og Grov)
Det benyttes Duellskive.

10 m luftpistol
Det benyttes internasjonale luftpistolskiver.

4. Våpen/Utstyr
Pistol 25 m
Fin: T.o.m. cal. .32
Grov: Fra 9 mm og oppover, pistol eller revolver.
Skytes kun med en hånd (også for rekrutter).
Det tillates inntil 2 funksjonsfeil.

5. Merker, medaljer, stjerner og statuett.
Rekruttmerke Rekruttmerke oppnås etter å ha klart kravet til rekruttmerke. Merket kan oppnås kun en gang. Som rekrutter regnes utøvere som inneværende år fyller 16 år eller mindre.

Bronsemerke: Oppnås etter å ha klart kravet til bronsemerke.
Sølvmerke: Oppnås etter å ha klart kravet til sølvmerke.
Gullmerke: Oppnås etter å ha klart kravet til Gullmerke.
Bronsemedalje: Oppnås etter å ha klart kravet til bronsemedalje.
Sølvmedalje: Oppnås etter å ha klart kravet til sølvmedalje.
Gullmedalje: Oppnås etter å ha klart kravet til Gullmedalje.
Bronse emaljestjerne: Oppnås etter å ha klart kravet til Gullmedalje i tre forskjellige år etter Gullmedalje.
Sølv emaljestjerne: Oppnås etter å ha klart kravet til Gullmedalje i tre forskjellige år etter emaljestjerne i bronse.
Gull emaljestjerne: Oppnås etter å ha klart kravet til Gullmedalje i tre forskjellige år etter emaljestjerne i sølv.
Statuett: Oppnås etter å ha klart kravet til Gullmedalje første år etter Gull emaljestjerne.

For å oppnå merker er det kun resultater som teller. Det er ikke krav om at bronsemerke skal være oppnådd før det kan skytes om sølvmerket, og ikke krav om at sølvmerke må være oppnådd før det kan skytes om Gullmerke.
Kravet til Gullmerke må være oppnådd før det kan skytes om bronsemedalje påfølgende år. Deretter må sølvmedalje oppnås før det kan skytes om Gullmedalje.
Det kan skytes om en medaljevalør flere ganger i samme kalenderår, men bare ett resultat kan registres som tellende.

Skyting om NAIS-medaljene kan ikke legges inn i andre skyteprogram.

For å markere oppnådd(e) emaljestjerne(r) kan gullstjerne festes til medaljebåndet eller båndspennen (maksimalt 3).

Gullmedaljen utføres også i miniatyr og kan bæres på uniform, eventuelt som båndspenne. Gullmedalje kan bæres på gallauniform.

6. Merke- og medaljekrav
Pistol 25 m / 10 m luftpistol, 30 skudd

Rekruttmerke 25 m fin 180 poeng
Rekruttmerke 10 m luft 160 poeng
25 m fin 25 m grov 10 m luft
Bronsemerke 200 poeng 180 poeng 180 poeng
Sølvmerke 210 poeng 190 poeng 190 poeng
Gullmerke 220 poeng 200 poeng 200 poeng
Bronsemedalje 240 poeng 220 poeng 220 poeng
Sølvmedalje 250 poeng 230 poeng 230 poeng
Gullmedalje 260 poeng 240 poeng 240 poeng

7. Protokoller
Offisielle resultater underskrevet av arrangøren gjelder som godkjent resultat. Skytterens lag fører og arkiverer registreringskort.

Reglementet er vedtatt av Norges Skytterforbunds styre og gjort gjeldende fra 01.10.1995, med justeringer av 16.04.2005 og 29.11.2011.

Administrative bestemmelser
Som det fremgår av reglementet baserer registreringen av resultater seg på et tillitsforhold mellom arrangør og Norges Skytterforbund. Arrangør registrerer og arkiverer resultatene. De rapporteres ikke til Norges Skytterforbund.

Bestillingsformular sendes til Argus markéring a/s, Postboks 91, 1501 Moss, tlf. 69 26 70 77, faks 69 26 75 02, e-post: argus.markering@argus-moss.no.

Varene sendes normalt i oppkrav. I spesielle tilfeller er det hensiktsmessig for forsvarets avdelinger å be om betaling iht. faktura. Slike anmodninger vil bli etterkommet.

GrasrotAndelen
Legg oss gjerne til under grasrotandelen ved å følge denne linken:
www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
Søk eventuellt opp Evje pistolklubb, eller bruk vårt Org. nr. 998047889
inrx
Evje Pistolklubb
Postboks 244
4734 EVJE
Kontonr: 2901 30 18276