Styret

Styret i Evje Pistolklubb for 2023

Verv Navn Tlf.
Leder: Ola Bjorland 413 23 479
Nestleder: Roar J. Lislevand
Kasserer: Tore Njå 906 09 883
Sekretær: Julie Elvira Belaqua
Styremedlem / materialforvalter 1: Hugo Kjetså
Styremedlem / materialforvalter 2: Olaf Åvitsland
Styremedlem / webansvarlig: Tor Andre Opås
Varamedlem: Ragnhild Sørvåg
GrasrotAndelen
Legg oss gjerne til under grasrotandelen ved å følge denne linken:
www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
Søk eventuellt opp Evje pistolklubb, eller bruk vårt Org. nr. 998047889
inrx
Evje Pistolklubb
Postboks 244
4734 EVJE
Kontonr: 2901 30 18276