Merke og opprykkskrav

Øvelser Kode Ferdighetsmerker Opprykkskrav
Gull Sølv Bronse A B C D
Finfelt 1F 97% 85% 75% 97% 85% 75% ingen
Grovfelt 1G 97% 85% 75% 97% 85% 75% ingen
Militærfelt 1M 97% 85% 75% 97% 85% 75% ingen
Revolverfelt 1R 97% 85% 75% 97% 85% 75% ingen
Spesialpistolfelt 1SP kun klasse A, ingen klassekrav
Spesialrevolverfelt 1SR kun klasse A, ingen klassekrav
Magnum 1 felt 1M1 kun klasse A, ingen klassekrav
Magnum 2 felt 1M2 kun klasse A, ingen klassekrav
50m Fripistol 2A 548 525 495 525 495 450 ingen
25m Fripistol, Coltskive 2B 525 495 450 ingen
10m Luftpistol, 60 skudd 3A 576 565 535 565 535 505 ingen
10m Luftpistol, 40 skudd 3A 383 375 355 375 355 335 ingen
10m Luftpistol, fallfigur 40 skudd 3B 35 30 25
10m Luftpistol, fallfigur 30 skudd 3B 25 20 15
10m Luftpistol, Standard 40 skudd 3C 360 350 333
10m Luftpistol, Standard 30 skudd 3C 270 263 250
10m Sprintluft 3D kun klasse A, ingen klassekrav
25m Silhuettpistol 4 565 550 520 550 520 485 ingen
25m Standardpistol 5 565 550 520 550 520 480 ingen
25m Finpistol 6F 579 570 540 570 540 505 ingen
25m Grovpistol 6G 579 570 540 570 540 505 ingen
25m Hurtigpistol fin 7F 583 575 545 575 540 500 ingen
25m Hurtigpistol grov 7G 583 575 545 575 540 500 ingen
25m Hurtig militær 7M 555 520 475
25m Hurtig revolver 7R 565 530 485
25m Hurtig spesialpistol 7SP 565 530 485
25m Hurtig spesialrevolver 7SR 555 520 475
NAIS 8F/8G 25 m fin 25 m grov 10 m luft
Bronsemerke 200 180 180
Sølvmerke 210 190 190
Gylt merke 220 200 200
Bronsemedalje 240 220 220
Sølvmedalje 250 230 230
Gylt medalje 260 240 240
Rekruttmerke 25 m fin 180
Rekruttmerke 10 m luft 160
GrasrotAndelen
Legg oss gjerne til under grasrotandelen ved å følge denne linken:
www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
Søk eventuellt opp Evje pistolklubb, eller bruk vårt Org. nr. 998047889
inrx
Evje Pistolklubb
Postboks 244
4734 EVJE
Kontonr: 2901 30 18276