Sikkerhetsregler

 1. Aldri ta i et våpen, ditt eget eller andres, uten straks å forsikre deg om at det ikke er ladd.

 2. Ikke rør andre skytteres våpen uten tillatelse.

 3. Pek aldri på noen med et våpen, selv om du har kontrollert at det ikke er ladd. Et våpen skal alltid behandles som om det var ladd.

 4. Ladning og avfyring må bare skje på standplass og på ordre fra ansvarlig skyteleder.

 5. Når våpenet er ladd skal munningen holdes i retning fremover mot skiven.

 6. Når skytteren forlater sin plass, skal våpenet være tomt, magasinet tatt ut og sluttstykket i bakre stilling (på revolver skal tønnen være svingt ut.)

 7. Det er ikke tillat å røre våpen så lenge det befinner seg personer foran standplass.

 8. Sikte og avtrekksøvninger bak standplass er ikke tillatt.

 9. Hørselvern er påbudt under trening og ved alle arrangementer innen NSF. Skytebriller anbefales.

 10. Det er strengt forbudt å skyte med våpen og ammunisjon som banen ikke er godkjent for, eller som kan være farlig for andres sikkerhet, eller som er egnet til å skade banens innretninger. Mantlet ammunisjon tillates ikke brukt innendørs.

 11. Skytteren er i enhver henseende selv ansvarlig for sitt våpen og forpliktet til å kjenne og overholde sikkerhetsreglene og våpenloven med forskrift. Skytteren plikter å holde sitt våpen i orden og oppbevare våpen og ammunisjon på en slik måte at det ikke kan komme uvedkommende i hende.

 12. Skytelederen har myndighet til å vise bort enhver som opptrer i strid med sikkerhetsreglene, eller som på en annen måte viser uforsiktighet på skytebanen.

GrasrotAndelen
Legg oss gjerne til under grasrotandelen ved å følge denne linken:
www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
Søk eventuellt opp Evje pistolklubb, eller bruk vårt Org. nr. 998047889
inrx
Evje Pistolklubb
Postboks 244
4734 EVJE
Kontonr: 2901 30 18276