Lov for Evje Pistolklubb. Godkjent av Aust-Agder idrettskrets 5. februar 2018. PDF >> DOC >>
Politiets behandling av våpensaker (oppdatert 13.12.2010)

Les mer >>

Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. [våpenloven]

Les mer >>

Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften)

Les mer >>

Pistolskyting ved trening/konkurranse

Les mer >>

Vedlegg til våpensøknad

Les mer >>

Sikkerhetsregler

Les mer >>

Søknadsskjema om medlemskap i Evje Pistolklubb

Les mer >>

Utlånserklæring for skytevåpen

Les mer >>

Logg for dokumentasjon av aktivitet

Les mer >>

GrasrotAndelen
Legg oss gjerne til under grasrotandelen ved å følge denne linken:
www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
Søk eventuellt opp Evje pistolklubb, eller bruk vårt Org. nr. 998047889
inrx
Evje Pistolklubb
Postboks 244
4734 EVJE
Kontonr: 2901 30 18276