Sportsskyting med pistol er organisert gjennom Norges Skytterforbund (NSF).
Ved siden av rifleskyting er pistolskyting den mest utbredte av sportsskytegrenene i Norge. Norges Skytterforbund er internasjonalt tilsluttet International Shooting Sport Federation (ISSF).
NSF
ISSF

Nedenfor finner du en forklaring på de forskjellige skyteprogrammene.

Fellesreglementet 2019
Vedlegg 1 – Klasser/øvelser i approberte stevner (sist oppdatert januar 2019)
Vedlegg 2 – Offisielle NM-øvelser 2019 (sist oppdatert mai 2018, minder justeringer januar 2019)
Vedlegg 3 – Offisielle NM-øvelser, lag 2019 (sist oppdatert mai 2018)
Vedlegg 4 – Rekordøvelser 2019 (sist oppdatert mai 2018)
Vedlegg 5 – Merke-/opprykkskrav 2019 (sist oppdatert april 2018, mindre justeringer januar 2019)
Vedlegg 6 – SH-tabell (sist oppdatert mai 2018, mindre justeringer oktober 2018)

ISSF Generelle tekniske regler (2017, 2. utgave, gyldig fra 1.1.2018) (gjelder alle skytegrener)

ISSF har fra 2017 valgt å trekke ut de særskilte bestemmelsene for stevner der man bruker pappskiver og samle det i et eget regelsett:
ISSF Regler for dømming av pappskiver (2017) (Gjelder pistol, rifle og viltmål. )

ISSF Pistolregler (2017, 2. utgave, gyldig fra 1.1.2018)
– omfatter regler for Luftpistol (inkl. standard og fallfigurer), Fin-/grovpistol, Fripistol, Standardpistol, Silhuettpistol

Nasjonale pistolregler (vedtatt desember 2018)
– omfatter regler for Feltpistol, Hurtigpistol, Fripistol B, Sprintluft, NAIS, PPC 1500 og bestemmelser for ungdomsklassene
Nasjonale pistolregler 2019 – kommentarversjon

Program feltskyting

En feltløype består av 10 standplasser. På hver standplass skal skytterne skyte på blinker plassert i terrenget. Det kan være alt fra en til seks blinker på hver standplass.

Skivemateriell

Arrangøren kan fritt velge hvilke skiver/figurer som skal nyttes. Det anbefales imidlertid at det nyttes fra 2 til 6 mål pr. standplass, hvor minst et bør være rimelig stort.

Et stort mål pr. standplass vil gi skyttere på alle nivå en sjangse til å treffe med alle skuddene i minst en figur (60 skudd + 10 fig. = 70 p). Det bør være stigende vanskelighetsgrad fra standplass 1 til 10. Sett derfor inn flere og mindre mål i utover i løypa.

Skytestillinger

Ved minimum en standplass skal følgende skytestilling brukes:

 • Liggende fri på magen
 • Stående med en hånd
 • Stående med to hender
 • Stående fri

Ved resten av standplassene kan det velges fritt innenfor de forannevnte stillinger. Knestående kan tillates.

Skytetider / avstand

Det kan nyttes tider fra 6 til 16 sek. Mest vanlig er 8 til 14 sek., gjerne litt kortere tid mot slutten av løypa.

Skyteavstand skal være mellom 5 og 70 meter.

Antall skudd

Fin, grov, militær og revolver skyter 60 skudd som fordeles med 6 skudd pr. standplass i 1 til 6 figurer.

Ingen funksjoneringsfeil godkjennes. Kun våpenbrudd gir skytteren anledning til å skyte om på den standplassen der bruddet oppstod.

Kommando på standplass

"Fyll magasin / tønne". (Skyteleder leser nå opp opplysninger om avstand, figurer og skytetider)
"Ladning" (etter min. 30 sek. kommer)
"Er skytterne klare?" (skytterne har 5 sek. for å melde om at de eventuelt ikke er klare)
"Klar" (i løpet av de neste 5 sek. skal alle våpen senkes til 45 gr. (unntatt på liggende) og holdes i ro til neste kommando kommer.
"Ild" (På denne kommando heves våpenet og skudd avgis).
"Stans" i de 2 siste sekunder av skytetiden.
"Tøm våpen" (Skytterne skal tømme våpen og magasin og dette skal kontrolleres av skyteleder etterpå).
"Anvis" (Skytterne skal gis anledning til å kontrollere sine skiver).
Ved poengberegning telles både treff og figur(er). Maks. oppnåelig poengsum pr. standplass er altså 12 poeng. Eventuell trekk av poeng for feil på standplass skal trekkes på den aktuelle standplass.

Våpeninspeksjon etter alle skytinger, dette gjelder alle øvelser. Det er IKKE tillatt å fylle magasin, tønne eller hurtiglader mellom standplasser.

Poeng regnes på følgende måte: Du får ett poeng hvis du har truffet blinken, og så får du ett poeng for hver blink du treffer. Så skyter du i en blink får du to poeng. Ett poeng for treffet og ett poeng for blinken. Derfor lønner det seg alltid å treffe flest mulig blinker.

Klasser

I felt kan du skyte med de fleste typer pistoler og revolvere. For at alle skal kunne konkurrere på likefot er det laget 4 forskjellige våpenklasser:

GROV

Pistol eller revolver i kal. 7,62 - 9,65 mm (kal.30 - .38).
Maks vekt våpen + magasin inkl. løpsvekter er 1400 g.
Avtrekksvekt min. 1000 g.
Maks løpslengde 153 mm.
Maks sikteavstand 220 mm.
Våpenet skal gå ned i målekasse med målene 300 x 150 x 50 mm.
Brukes revolver skal avtrekksvekt måles i både single action (spent hane) og double action (nedspent hane), hvis mulig.

FIN

Pistol eller revolver i kal. .22 LR.
Maks vekt våpen + magasin inkl. løpsvekter er 1400 g.
Avtrekksvekt min. 1000 g.
Maks løpslengde 153 mm.
Maks sikteavstand 220 mm.
Våpenet skal gå ned i målekasse med målene 300 x 150 x 50 mm.

MILITÆR

Pistol i kal. 9mm - 11,25 mm.
Avtrekksvekt 1360 gr.
Minimum kulevekt på 100 grain og faktorkrav på 120.
Kula skal stikke min. 5 mm foran hylsekant.

I militær-klassen er det krav til ammunisjonen. Den skal holde faktorkravet på 120. Kravet til kulevekt er 100 grain, og det kan tolereres et avvik på 3% på faktorkravet.

Utregning av faktor skjer etter formelen: Hastighet (ftps) X Kulevekt (Grains) / 1000 = Faktor

REVOLVER

Revolver i kal. 0.350 (9mm) - 0.455 (11,25mm).
Avtrekksvekt på 1360 gr, skal måles i både single action (spent hane) og double action (nedspent hane), hvis mulig.

Du skyter de samme standplassene uansett hvilket våpen du bruker, men alle de 4 våpenklassene har sine særegenheter og utfordringer. Maksimalt oppnåelig poengsum varierer fra konkurranse til konkurranse, men pleier som regel å være rundt 100 poeng.

Spesialfelt er akkurat det samme som felt, men med litt andre typer våpen. Blant annet får du lov til å bruke magnumrevolvere og pistoler i spesialfelt.

Våpenklassene i spesialfelt er; spesialpistol, spesialrevolver, magnumfelt 1 og 2.

Spesialfelt

Spesial- og magnumfelt benytter oftest de samme løypene som ved vanlig feltskyting.

Skivemateriell

Samme som ved vanlig feltskyting.

Skytestillinger

Samme som ved vanlig feltskyting, untatt magnum 1 og 2 der skal all skytingen utføres stående fri.

Skytetider / avstand

Det kan nyttes tider fra 6 til 16 sek. Mest vanlig er 8 til 14 sek., gjerne litt kortere tid mot slutten av løypa.

Skyteavstand skal være mellom 5 og 70 meter. Ved magnum 1 og 2 er det normalt med litt lengre skytetider.

Antall skudd

Spesialpistol, spesialrevolver, magnum 1 og magnum 2 skyter 50 skudd som fordeles med 5 skudd pr. standplass i 1 til 5 figurer.

Ingen funksjoneringsfeil godkjennes. Kun våpenbrudd gir skytteren anledning til å skyte om på den standplassen der bruddet oppstod.

Kommando på standplass

Samme som ved vanlig feltskyting.

Klasser

I spesialfelt er det 4 forskjellige våpenklasser med spesielle regler:

SPESIALPISTOL

Pistol i kaliber .22 - .45 (5.56mm til 11.25 mm)
Lengde 185mm, høyde 125mm, bredde 35mm
Vekt 800g med tomt magasin.
Avtrekksvekt er 1360g

SPESIALREVOLVER

Revolver i kaliber .22 - .45 (5.56mm til 11.25 mm)
Lengde 200mm, høyde 150mm, bredde 40mm
Vekt 1000g uten patroner.
Avtrekksvekt er 1360g

MAGNUM 1

Pistol/revolver i kaliber .357 - .40
Faktorkrav 190
Minimum kulevekt er 140 grains
Avtrekksvekt er 1360g
Ingen begrensninger i mål og vekt.

MAGNUM 2

Pistol/revolver i kaliber .41 - .455
Faktorkrav 275
Minimum kulevekt er 210 grains
Avtrekksvekt er 1360g
Ingen begrensninger i mål og vekt.

Utregning av faktor skjer etter formelen:
Kulehastigheten i fot pr. sekund X kulevekten i grain / 1000 = Faktor

Fripistol er et ISSF internasjonalt program.

Programmet for fripistol består av 60 skudd fordelt på serier av 10 skudd mot den internasjonale presisjonsskiven.

 • Skyteavstand er 50 meter.
 • Samlet skytetid er 2 timer.

Fripistolen skal være i kaliber .22 (5,56 mm), men forøvrig vil den som navnet antyder være forbundet med få restriksjoner. Utformingen av våpnet er fritt, men skjeftet eller deler av pistolen må ikke gi støtte utenom selve hånden. Avtreksvekten er valgfri. Utover dette skal fripistolen bare kunne lades med 1 patron av gangen.

Øvelsen med fripistol blir regnet som den mest krevende av alle pistoløvelser. Grunnen til dette er at det kreves stor konsentrasjon over lang tid.

Presisjonsskive
Presisjonsskiven er 50 cm i diameter og er delt inn i 10 poengsoner fra 1 til 10.

Luftpistol er et ISSF internasjonalt program.

Det finnes en rekke skyteprogrammer for luftpistol.

Det programmet som blir skutt mest er 10 meter luftpistol. Det skytes 60 skudd for senior og 40 skudd for damer, veteraner og juniorer. Skytetiden er 1 time 45 min. og det kan skytes et ubegrenset antall prøveskudd før man skyter de 60 tellende skuddene.

Våpenet skal være en luft- eller CO2 pistol. Avtrekksvekten må være minst 500 gram. Den totale vekten av våpenet må ikke overskride 1500 gram.

Luftpistolskive
Luftpistolskiven er 155.5 mm i diameter og er delt inn i 10 poengsoner fra 1 til 10.

Silhuettpistol er et ISSF internasjonalt program.

Silhuettpistol er en utpreget hurtigskyting som foregår mot 5 internasjonale silhuettskiver på 25 meters hold.

Det avgis 60 tellende skudd fordelt på 2 omganger med 30 skudd i hver omgang. Hver omgang omfatter:

 • 2 serier a 5 skudd på 8 sekunder. Ett skudd mot hver skive.
 • 2 serier a 5 skudd på 6 sekunder. Ett skudd mot hver skive.
 • 2 serier a 5 skudd på 4 sekunder. Ett skudd mot hver skive.

Etter ca. 1 time skytes 2. omgang, som er lik den første.

Pistolen skal være i kaliber 5,6mm (.22/.22 short), og våpenet skal ikke veie mer enn 1260 gram.
Det er tillatt med anatomisk grep (håndstøtte) og grep som slutter om hånden.

Duellskive
Duellskive
Duellskive
Duellskive
Duellskive
Silhuettskiven er 50 cm i diameter og er delt inn i 6 poengsoner fra 5 til 10.

Standardpistol er et ISSF internasjonalt program.

Programmet for Standardpistol består av 60 skudd mot den internasjonale presisjonsskiven. Skyteavstand er 25 meter og skuddene fordeles slik:

 • 4 serier a 5 skudd på 150 sekunder pr. serie.
 • 4 serier a 5 skudd på 20 sekunder pr. serie.
 • 4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie.

Våpnet skal være i kaliber 5,6mm (.22). Avtrekksvekten må være minst 1000 gram. Vekten av våpenet med tomt magasin skal være max 1400 gram. Det er tillatt med anatomisk skjefte (håndstøtte).

Standardpistol er et meget krevende program, der systematisk trening er nødvendig for at gode resultater skal kunne oppnås.

Presisjonsskive
Presisjonsskiven er 50 cm i diameter og er delt inn i 10 poengsoner fra 1 til 10.

Programmet for grov- og finpistol består av 2 deler; presisjonsskyting og duellskyting. Skyteavstand er 25 meter.

Presisjonsskyting Presisjonsskyting foregår mot den internasjonale presisjonsskiven. Denne skytingen består av 30 skudd fordelt på 6 serier av 5 skudd. Tid pr. serie er 5 minutter.

Duellskyting foregår mot den internasjonale silhuettskiven. Denne skytingen består av 30 skudd fordelt på 6 serier av 5 skudd. I duellseriene svinger skivene slik at de er framme i 3 sekunder og borte i 7 sekunder. Dette gjentas 5 ganger, og det skal avfyres ett skudd hver gang skiven vises.
Poengene for presisjonsdelen og duelldelen legges sammen til en sluttsum for konkurransen.

For finpistol skal våpnet være i kaliber 5,6mm (.22). Avtrekksvekten må være minst 1000 gram. Vekten av våpenet med tomt magasin skal være max 1400 gram.

For grovpistol skal våpenet være av minimum kaliber 7,62mm (.32) og maksimum kaliber 9,65mm (.38). Avtrekksvekt må være minst 1000 gram, og vekten av våpenet med tomt magasin skal ikke overstige 1400 gram.

Presisjonsskive
Duellskive
Presisjonsskiven er 50 cm i diameter og er delt inn i 10 poengsoner fra 1 til 10.
Duellskiven er 50 cm i diameter og er delt inn i 6 poengsoner fra 5 til 10.

Hurtigpistol er et nasjonalt program.

Programmet består av 60 skudd mot den internasjonale silhuettskiven. Skyteavstand er 25 meter.
Programmet skytes i to klasser; standardpistol og grovpistol. Skuddene fordeles slik:

 • 4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie
 • 4 serier a 5 skudd på 8 sekunder pr. serie
 • 4 serier a 5 skudd på 6 sekunder pr. serie

Øvelsen skytes i to klasser: fin og grov. Hurtigpistol fin og grov skytes i stående stilling med en hånd.

I klassen fin skal våpnet være i kaliber 5,6mm (.22). Avtrekksvekten må være minst 1000 gram. Vekten av våpenet med tomt magasin skal være max 1400 gram.

I klassen grov skal våpenet være av minimum kaliber 7,62mm (.32 ) og maksimum kaliber 9,65mm (.38). Avtrekksvekt må være minst 1000 gram, og vekten av våpenet med tomt magasin skal ikke overstige 1400 gram.

Duellskive
Silhuettskiven er 50 cm i diameter og er delt inn i 6 poengsoner fra 5 til 10.

Hurtigpistol er et nasjonalt program.

Programmet består av 60 skudd mot den internasjonale silhuettskiven. Skyteavstand er 25 meter.
Programmet skytes i fire klasser; militær, revolver, spesialpistol og spesialrevolver. Skuddene fordeles slik:

 • 4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie
 • 4 serier a 5 skudd på 8 sekunder pr. serie
 • 4 serier a 5 skudd på 6 sekunder pr. serie

Hurtig revolver, militær, Spesialpistol og spesialrevolver skytes i stående stilling med 2 hender.

Duellskive
Silhuettskiven er 50 cm i diameter og er delt inn i 6 poengsoner fra 5 til 10.

NAIS-programmet (Nordisk Avdeling av Internasjonalt Skytterforbund)

Programmet kan skytes i to klasser, fin og grov.

Finkaliber er i NAIS definert som kaliber .22 – .32.
Grovkaliber er i NAIS definert som .38 – .45.

Programmet består av 30 skudd, som skytes i 6 serier a 5 skudd. Alle serier skytes mot den internasjonale duellskiven, og det skytes på 25 meters hold.

Det skal skytes med en hånd.

Seriene er som følger:

 • 2 serier på 150 sekunder
 • 2 serier duell
 • 1 serie på 20 sekunder
 • 1 serie på 10 sekunder
Duellskive
Silhuettskiven er 50 cm i diameter og er delt inn i 6 poengsoner fra 5 til 10.

Historikk

NAIS står for Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion. Norske skyttere deltok i internasjonale konkurranser fra 1889. I 1920 ble det bestemt at skyttere i olympiske leker skulle representere nasjonale forbund tilsluttet Den Internasjonale Skytterunion. DFS som inntil da hadde tatt hånd om utenlands representasjonen, ønsket ikke å søke slikt medlemskap, og NAIS ble derfor dannet 5. mai 1923.
NAIS-medaljen – Norsk Avdeling av den Internasjonale Skytterunions armégeværmedalje – ble innstiftet i 1939.

Det var Ove Gude som i sin tid laget programmet for NAIS. Det var også han som i alle år frem til sin bortgang hadde ansvar for og ledet denne skytingen. I 1990 ble reglene for skytingen betydelig forenklet, samtidig som poengkravene ble noe skjerpet pga. bedre presisjonsvåpen.
Etter ønske fra fagkomité Lerdue, Pistol og Viltmål ble NAIS-programmet også utvidet til å gjelde disse våpengrener fra 1.1.1994.

Reglement

1. Arrangører
Skyting om NAIS-medaljen kan arrangeres av avdelinger i Forsvaret, Det frivillige Skyttervesen og alle klubber/lag tilsluttet Norges Skytterforbund som har vedkommende skyttergren på sitt program. Samme skytter kan skyte flere program parallelt.

2. Program
Pistol 25 m (Fin og Grov)
5 stk. prøveskudd 150 sek.
2 serier á 5 skudd 150 sek.
2 duellserier á 5 skudd
1 serie á 5 skudd 20 sek.
1 serie á 5 skudd 10 sek.

10 m luftpistol
Alle klasser 30 skudd
Skytetid: 45 min, inklusive fritt antall prøveskudd.

3. Avstand/Skiver
Pistol
25 m (Fin og Grov)
Det benyttes Duellskive.

10 m luftpistol
Det benyttes internasjonale luftpistolskiver.

4. Våpen/Utstyr
Pistol 25 m
Fin: T.o.m. cal. .32
Grov: Fra 9 mm og oppover, pistol eller revolver.
Skytes kun med en hånd (også for rekrutter).
Det tillates inntil 2 funksjonsfeil.

5. Merker, medaljer, stjerner og statuett.
Rekruttmerke Rekruttmerke oppnås etter å ha klart kravet til rekruttmerke. Merket kan oppnås kun en gang. Som rekrutter regnes utøvere som inneværende år fyller 16 år eller mindre.

Bronsemerke: Oppnås etter å ha klart kravet til bronsemerke.
Sølvmerke: Oppnås etter å ha klart kravet til sølvmerke.
Gylt merke: Oppnås etter å ha klart kravet til gylt merke.
Bronsemedalje: Oppnås etter å ha klart kravet til bronsemedalje.
Sølvmedalje: Oppnås etter å ha klart kravet til sølvmedalje.
Gylt medalje: Oppnås etter å ha klart kravet til gylt medalje.
Bronse emaljestjerne: Oppnås etter å ha klart kravet til gylt medalje i tre forskjellige år etter gylt medalje.
Sølv emaljestjerne: Oppnås etter å ha klart kravet til gylt medalje i tre forskjellige år etter emaljestjerne i bronse.
Gylt emaljestjerne: Oppnås etter å ha klart kravet til gylt medalje i tre forskjellige år etter emaljestjerne i sølv.
Statuett: Oppnås etter å ha klart kravet til gylt medalje første år etter gylt emaljestjerne.

For å oppnå merker er det kun resultater som teller. Det er ikke krav om at bronsemerke skal være oppnådd før det kan skytes om sølvmerket, og ikke krav om at sølvmerke må være oppnådd før det kan skytes om gylt merke.
Kravet til gylt merke må være oppnådd før det kan skytes om bronsemedalje påfølgende år. Deretter må sølvmedalje oppnås før det kan skytes om gylt medalje.
Det kan skytes om en medaljevalør flere ganger i samme kalenderår, men bare ett resultat kan registres som tellende.

Skyting om NAIS-medaljene kan ikke legges inn i andre skyteprogram.

For å markere oppnådd(e) emaljestjerne(r) kan gylt stjerne festes til medaljebåndet eller båndspennen (maksimalt 3).

Den gylte medaljen utføres også i miniatyr og kan bæres på uniform, eventuelt som båndspenne. Gylt medalje kan bæres på gallauniform.

6. Merke- og medaljekrav
Pistol 25 m / 10 m luftpistol, 30 skudd

Rekruttmerke 25 m fin 180 poeng
Rekruttmerke 10 m luft 160 poeng
25 m fin 25 m grov 10 m luft
Bronsemerke 200 poeng 180 poeng 180 poeng
Sølvmerke 210 poeng 190 poeng 190 poeng
Gylt merke 220 poeng 200 poeng 200 poeng
Bronsemedalje 240 poeng 220 poeng 220 poeng
Sølvmedalje 250 poeng 230 poeng 230 poeng
Gylt medalje 260 poeng 240 poeng 240 poeng

7. Protokoller
Offisielle resultater underskrevet av arrangøren gjelder som godkjent resultat. Skytterens lag fører og arkiverer registreringskort.

Reglementet er vedtatt av Norges Skytterforbunds styre og gjort gjeldende fra 01.10.1995, med justeringer av 16.04.2005 og 29.11.2011.

Administrative bestemmelser
Som det fremgår av reglementet baserer registreringen av resultater seg på et tillitsforhold mellom arrangør og Norges Skytterforbund. Arrangør registrerer og arkiverer resultatene. De rapporteres ikke til Norges Skytterforbund.

Bestillingsformular sendes til Argus markéring a/s, Postboks 91, 1501 Moss, tlf. 69 26 70 77, faks 69 26 75 02, e-post: argus.markering@argus-moss.no.

Varene sendes normalt i oppkrav. I spesielle tilfeller er det hensiktsmessig for forsvarets avdelinger å be om betaling iht. faktura. Slike anmodninger vil bli etterkommet.

T96 / Kråkefelt

T96 benytter samme klasse/våpeninndeling som ved vanlig feltskyting.

Øvelser i gruppe 1: Fin, Grov, Militær og Revolver
Øvelser i gruppe 2: Spesialpistol, Spesialrevolver
Øvelser i gruppe 3: Magnum 1 og Magnum 2

Skivemateriell

Egne T96 skiver med 5 blinker.

Skytetider / avstand

11 meter

 • 1. serie: 150 sek. Skytetid, stående fri
 • 2. serie: 150 sek. Skytetid, stående 1 hånd
 • 3. serie: 20 sek. Skytetid, stående fri
 • 4. serie: 20 sek. Skytetid, stående 1 hånd
 • 5. serie: 10 sek. Skytetid, stående fri
 • 6. serie: 10 sek. Skytetid, stående 1 hånd

15 meter

 • 7. serie: 150 sek. Skytetid, stående fri
 • 8. serie: 150 sek. Skytetid, stående 1 hånd
 • 9. serie: 20 sek. Skytetid, stående fri
 • 10. serie: 20 sek. Skytetid, stående 1 hånd
 • 11. serie: 10 sek. Skytetid, stående fri
 • 12. serie: 10 sek. Skytetid, stående 1 hånd

25 meter

 • 13. serie: 150 sek. Skytetid, stående fri
 • 14. serie: 150 sek. Skytetid, stående fri
 • 15. serie: 20 sek. Skytetid, stående fri
 • 16. serie:20 sek. Skytetid, stående fri

Antall skudd

Spesialpistol, spesialrevolver, magnum 1 og magnum 2 skyter 5 skudd pr. serie. Alle andre klasser skyter 6 skudd pr. serie

GrasrotAndelen
Legg oss gjerne til under grasrotandelen ved å følge denne linken:
www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
Søk eventuellt opp Evje pistolklubb, eller bruk vårt Org. nr. 998047889
inrx
Evje Pistolklubb
Postboks 244
4734 EVJE
Kontonr: 2901 30 18276